พิธีเปิดอาคารท่อน้ำไทย ๕๖ ปี

เขียนเมื่อ 6 ตุลาคม 2020 12:46 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและรับมอบอาคารท่อน้ำไทย ๕๖ ปี จาก พันเอก ดร.ยรรยง ภัทรเลาหะ ประธานกรรมการบริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี