นิทรรศการวิทยาศาสตร์

เขียนเมื่อ 6 ตุลาคม 2020 12:48 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20


นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการวิทยาศาสตร์ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกดังนี้ สถาบันพลังงานแห่งชาติ ศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ชมรมคนรักมวลเมฆ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี