นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดวาดภาพดิจิตอล หัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติ นำชาติพัฒนา”

เขียนเมื่อ 19 ตุลาคม 2020 16:11 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้ฝึกซ้อมนักเรียนและส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพดิจิตอล โครงการสร้างตระหนักรู้และพลังความคิดสร้างสรรค์ในกลุ่มนักเรียนนักศึกษา หัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติ นำชาติพัฒนา” ได้รับรางวัลชนะเลิศ