วันปิยมหาราช

เขียนเมื่อ 28 ตุลาคม 2020 16:02 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้นางกัญจนพร สีมันตร ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และคณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓