การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เขียนเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2020 15:04 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในหัวข้อ ” ความฉลาดรู้การอ่าน (Reading Literacy) : มโนทัศน์และการพัฒนาแบบสอบ” เพื่อพัฒนาทักษะในการสร้างแบบทดสอบซึ่งส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยมี ดร.สันติวัฒน์ จันทร์ใด และอาจารย์นาทพงศ์ หนูสวัสดิ์ จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมธงชัย เย็นประเสริฐ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓