เทพฯ นนท์ เกมส์ ครั้งที่ ๒๓

เขียนเมื่อ 1 ธันวาคม 2020 12:47 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดการแข่งขันกีฬาภายใน “เทพฯ นนท์ เกมส์ ” ครั้งที่ ๒๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย ฝึกการทำงานเป็นทีมให้แก่นักเรียน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา ประกอบด้วย ๕ คณะสี ได้แก่ คณะภาณุรังษี คณะนิภานภดล คณะเยาวมาลย์อุทิศ คณะแม้นนฤมิตร และคณะปิยราชบพิตร โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ เป็นประธานในพิธี พร้อมผู้มีเกียรติจากหลายหน่วยงานร่วมกิจกรรม โดยมีนายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี และคณะให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓