วันพ่อแห่งชาติ

เขียนเมื่อ 15 ธันวาคม 2020 9:09 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำวงโยธวาทิตเข้าร่วมนิทรรศการ “วัยใสปล่อยพลัง ปังสุดใจ” เนื่องในงานวันพ่อแห่งชาติ จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ณ บริเวณสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 2 – 3 ธันวาคม พ.ศ.2563