เพาะช่างศิลปกรรม : Poh – Chang Arts Contest 2020

เขียนเมื่อ 15 ธันวาคม 2020 9:14 น. | หมวดหมู่ : , | โดย phen


นายเธียรชัย แสงชาตรี มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางศิลปะในโครงการ “เพาะช่างศิลปกรรม : Poh – Chang Arts Contest 2020” โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 10 คน ผลการแข่งขัน นางสาวอัศศ์ชญาน์ งามนิธิเจริญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากการแข่งขันทักษะการเขียนสีน้ำ หัวข้อ “บุปผชาติ” รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรจากศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม พ.ศ. 2563