รางวัลชมเชย “การประกวดอ่านออกเสียง”

เขียนเมื่อ 15 ธันวาคม 2020 9:17 น. | หมวดหมู่ : , | โดย phen


นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนเข้ารับรางวัลชมเชย การประกวดอ่านออกเสียง ในงาน ๒๓๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส โอกาสนี้นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี ผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓