ขอแสดงความยินดี

เขียนเมื่อ 27 ธันวาคม 2020 12:47 น. | หมวดหมู่ : , | โดย phen


โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ขอแสดงความยินดีกับนางสาวขวัญชนก ผลอินทร์หอม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 สมาชิก ศอ.ปส.ย.ภาค 1 ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนเยาวชนไทย เพื่อเข้าร่วมประชุมเยาวชนนำเสนอการรณรงค์แก้ปัญหายาเสพติด ในการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด UNODC ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย