รางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพระบายสี

เขียนเมื่อ 27 ธันวาคม 2020 12:50 น. | หมวดหมู่ : , | โดย phen


นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “ความสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์ ไทย-ญี่ปุ่น” ในงานเปิดบ้านจิตรกรรมฯ 2563 และเทศกาลศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่น จัดโดยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลการแข่งขัน นางสาวรสริน ฤทธิ์ธงชัยเลิศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2563