เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID 19)

เขียนเมื่อ 21 มกราคม 2021 20:23 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้นางสุกัญญา ด้วงแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน พร้อมด้วยคณะครู และงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียนและมอบสิ่งของให้กับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID 19) ในวันที่ 20 มกราคม 2564