โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี รับการนิเทศห้องเรียนออนไลน์การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564

เขียนเมื่อ 25 มกราคม 2021 10:11 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen

โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี รับการนิเทศห้องเรียนออนไลน์การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564