ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน

เขียนเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2021 10:18 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ นางสาวสุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 นางนาฏธยาน์ รอดสน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564