ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อรับทุนอบรมหลักสูตรระยะสั้นโครงการสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ

เขียนเมื่อ 26 มีนาคม 2021 9:51 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อรับทุนอบรมหลักสูตรระยะสั้นโครงการสะเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพ

เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกให้รับทุนอบรมอาชีพ 2 กลุ่ม คือ

  1. ด้านการดูแลสุขภาพ ประกอบด้วย ผู้ช่วยพยาบาลผู้ดูแลผู้สูงอายุ พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้ดูแลเด็กเล็ก และนักโภชนาการและศิลปะการประกอบอาหาร
  2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย นักพัฒนาเว็บไซต์และ ChatBot เพื่อธุรกิจออนไลน์ และนักพัฒนาซอฟต์แวร์

คุณสมบัติเป็นนักเรียนที่จบหรือกำลังจะจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นักเรียนที่สนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่ครูสิริพร สมนันท์ ห้อง 237