เทพฯเป็นหนึ่ง โครงการพัฒนาความสามารถนักเรียนด้านหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ

เขียนเมื่อ 3 เมษายน 2021 8:59 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ นำนักเรียนเข้ารับการอบรมและแข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เชิงประลอง เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ผลการแข่งขัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดย ด.ช.อติคุณ สิทธิรักษ์ และ ด.ช.พชรพล ชัยสมร ม.2/7 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย นายทักษิณ เชี่ยวกล ,นายสรรเพชฬ ธนกุลไชยสิทธิ์ และ น.ส.รสริน ฤทธิ์ธงชัยเลิศ ม.5/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2