ภาพกิจกรรม “เทพฯเป็นหนึ่ง โครงการพัฒนาความสามารถนักเรียนด้านหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ”

เขียนเมื่อ 3 เมษายน 2021 8:59 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen