การตรวจรับงวดงานที่ 5 งานก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

เขียนเมื่อ 5 เมษายน 2021 16:52 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นประธานในการประชุม งานก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เรื่อง การตรวจรับงานงวดที่ 5 จากบริษัท ทรัพย์อัครา คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จมีเนื้องานดังนี้
1.งานเทคอนกรีตเสาชั้นที่ 3
2.งานคานและพื้น ค.ส.ล ชั้น 4
3.งานคานกันสาดหลังคา ชั้น 4
4.งานบันไดถึงพื้นชั้น 4
5.งานปูพื้นสำเร็จ ชั้นที่ 4 พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมประชุมและตรวจรับงวดงานที่ 5 ประกอบด้วย นางสาวิกา วงศ์ฝั้น ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบและก่อสร้างสำนักอำนวยการ,นายสมบัติ ขวัญแก้ว นายช่างโยธาอาวุโส ,นายมารุต ไชยรส นายช่างโยธาปฏิบัติงาน พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564 ณ ห้องกษีรทัศน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี