การตรวจรับงวดงานที่ 6 งานก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

เขียนเมื่อ 4 พฤษภาคม 2021 18:46 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้ นายสิทธัตถ์ บุตรศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นประธานในการประชุม งานก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เรื่อง การตรวจรับงานงวดที่ 6 จากบริษัท ทรัพย์อัครา คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จมีเนื้องานดังนี้ 1.งานเทคอนกรีตเสาชั้นที่ 4 2.งานคานและพื้น ค.ส.ล ชั้น 5 3.งานคานกันสาดหลังคา ชั้น 5 4.งานบันไดถึงพื้นชั้นที่ 5 5.งานปูพื้นสำเร็จรูปชั้นที่ 5 พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมประชุมและตรวจรับงวดงานที่ 6 ประกอบด้วย นางสาวิกา วงศ์ฝั้น ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบและก่อสร้างสำนักอำนวยการ,นายสมบัติ ขวัญแก้ว นายช่างโยธาอาวุโส ,นายมารุต ไชยรส นายช่างโยธาปฏิบัติงาน พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมธงชัยเย็นประเสริฐ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี