แจกหนังสือเรียนฟรี

เขียนเมื่อ 29 พฤษภาคม 2021 19:36 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ดำเนินการแจกหนังสือเรียนฟรีให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ drive thru ณ ลานกีฬาสุขศรีการประชาร่วมใจ ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โอกาสนี้ขอขอบคุณ นางธราภรณ์ พรหมคช ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี และคณะ ที่จัดกิจกรรมในรูปแบบ drive thru ซึ่งเป็นตัวอย่างให้กับทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี