ประชุมผู้ปกครองโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP/MSEP

เขียนเมื่อ 8 มิถุนายน 2021 10:04 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


โครงการห้องเรียนพิเศษฯ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดประชุมผู้ปกครองออนไลน์ ครั้งที่ 1/2564 โดยถ่ายทอดสด LIVE Facebook เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานของโครงการห้องเรียนพิเศษ ฯ และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมีนายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2564 เวลา 9.30-10.30 น.