วันต้นไม้ประจำปี แห่งชาติ

เขียนเมื่อ 22 มิถุนายน 2021 15:54 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้ งานสิ่งแวดล้อมกลุ่มบริหารทั่วไป รับกล้าไม้ 5 ชนิด พยุง มะค่าโมง ยางนา ขนุน มะขามป้อม จำนวน 500 ต้น เพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการปลูกป่าและรักษาต้นไม้ ในพื้นที่ จังหวัด นนทบุรี โดยเริ่มปลูกตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคมพ.ศ. 2564. จนถึงเดือน มหามงคล กรกฎาคม พ.ศ. 2564 รับกล้าไม้ ณ ศูนย์เพาะพันธุ์กล้าไม้ พุทธมณฑล วันที่ 18 มิถุยายน พ.ศ. 2564