“อบรมการใช้งานระบบคลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC Content Center)”

เขียนเมื่อ 19 สิงหาคม 2021 13:26 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้มอบหมายให้ครูแกนนำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบคลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC Content Center) สำหรับผู้ดูแลการจัดการเรียนรู้ด้วยแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform: DEEP) ด้วยระบบออนไลน์ ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี เพื่อนำไปขยายผลให้กับครูในโรงเรียนนำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป เมื่อวันจันทร์ ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.