การช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนออนไลน์

เขียนเมื่อ 22 สิงหาคม 2021 17:04 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน สำรวจความพร้อมในการเรียนออนไลน์เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนในเบื้องต้น โอกาสนี้ได้มอบโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมซิมการ์ดให้กับนักเรียนที่ขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์ จำนวน 11 คน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564