ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

เขียนเมื่อ 22 สิงหาคม 2021 17:06 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


โครงการห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเทพศิรืนทร์ นนทบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ณัชชารีย์ หาดอ้าน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ที่สอบผ่านการคัดเลือก ได้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนออนไลน์ ในโครงการ E-Cultural Exchange รุ่นที่ 2 โดยสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษและทัศนคติต่อโลกแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2564