รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกอบอาหาร

เขียนเมื่อ 31 สิงหาคม 2021 10:15 น. | หมวดหมู่ : , | โดย phen

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการประกอบอาหาร SBAC MASTER CHEF ONLINE ในโจทย์ “อาหารสำหรับคนที่คุณระลึกถึง” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จัดโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC) โดยมีนางสาวณัฐมน ทับเอี่ยม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑๒ เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผลการแข่งขันนางสาวณัฐมน ทับเอี่ยม โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในเมนู “ข้าวสามปลา มัจฉาสามนาง” พร้อมได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ๑๐๐ %