“การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบคลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์” (OBEC Content Center)

เขียนเมื่อ 7 กันยายน 2021 9:03 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “การใช้งานระบบคลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์”(OBEC Content Center) โดยมีครูแกนนำที่ผ่านการอบรมจากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการขยายผลให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Line Meeting เมื่อวันศุกร์ ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น.