ศูนย์เครือข่ายฯ ภาษาฝรั่งเศส

เขียนเมื่อ 9 กันยายน 2021 17:57 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส มอบหมายให้คณะกรรมการศูนย์เครือข่ายฯ จัดการประกวดคลิปวีดีโอออนไลน์ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง (ภาษาฝรั่งเศส) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม – 7 กันยายน พ.ศ.2564 โดยจัดให้มีการประกวดคลิปวีดีโอออนไลน์ 2 กิจกรรม ได้แก่ คลิปวิดีโอ “ของดีประจำจังหวัด” และคลิปวีดีโอสั้น หัวข้อ “อาชีพสุด Cool”
ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้เป็นตัวแทนของศูนย์เครือข่ายฯ เข้าแข่งขันในระดับภาคต่อไป