การฝึกอบรมหลักสูตร”ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด”ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์)

เขียนเมื่อ 13 กันยายน 2021 14:10 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร”ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด”ประจำปี 2564 โดยกองลูกเสือโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ซึ่งมีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ พ.ร.บ ยาเสพติดให้โทษ โทษของยาเสพติด และลูกเสือกับทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันยาเสพติด เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามานำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้ปลอดภัยจากยาเสพติด มีนักเรียนเข้าร่วมอบรม 72 คน เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564