รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันเกมออนไลน์

เขียนเมื่อ 22 กันยายน 2021 13:42 น. | หมวดหมู่ : , | โดย phen


นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้นายสมบูรณ์ สิบตรีพล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นตัวแทนร่วมงานประกาศผลการแข่งขันเกมออนไลน์บนเว็บบราวเซอร์ “HDF Cyber Wiz เกมล่าท้าจริง” ภายใต้โครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตส์ ให้สตรอง ปีที่ 2” ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 687 โรงเรียน ครอบคลุม 75 จังหวัด โอกาสนี้โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสถานศึกษา และได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท จากศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564