การอบรมโครงการหัวใจไทยใสสะอาด รุ่น 5

เขียนเมื่อ 28 กันยายน 2021 9:56 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการหัวใจไทยใสสะอาด รุ่น 5 โดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีนางสุกัญญา ด้วงแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในปัญหาและแนวทางป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ผ่านระบบประชุมทางไกล zoom cloud meeting เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 12.30น.-16.30น.