การประเมินผลการปฏิบัติงาน

เขียนเมื่อ 28 กันยายน 2021 9:57 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จัดการรายงานผลการปฏิบัติงานของครูอัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและใช้ประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้าง ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 20 รายผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Google Meet โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้างาน เป็นคณะกรรมการ ณ ห้องศูนย์ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 22 – 23 กันยายน พ.ศ.2564