แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบการจัดการสอนออนไลน์

เขียนเมื่อ 5 ตุลาคม 2021 14:57 น. | หมวดหมู่ : | โดย Web Team 20

 

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้ นางเสาวนิต เดชคง นำคณะกรรมการโครงการห้องเรียนพิเศษ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนรู้ WTS Platform ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับระบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564