ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโทรทัศน์สีชนิด Smart TV จำนวน 57 ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เขียนเมื่อ 13 ตุลาคม 2021 11:05 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen

ดาวน์โหลด : ประกาศและเอกสารประกวด-Smart-TV.pdf (ขนาด 5.14MB)