สอนเสริมออนไลน์ “เคล็ดลับทำ GAT เชื่อมโยง”

เขียนเมื่อ 25 ตุลาคม 2021 15:52 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


นายสมบูรณ์ สิบตรีพล รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้ กลุ่มบริหารวิชาการร่วมกับโครงการห้องเรียนพิเศษ จัดกิจกรรมสอนเสริม“เคล็ดลับทำ GAT เชื่อมโยง” เพื่อเพิ่มความสามารถในการอ่าน/การเขียน/การคิดเชิงวิเคราะห์/และการแก้โจทย์ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยวิทยากร ครูพี่เฟลมมี่ ระหว่างวันที่ 22-23 ตุลาคม 2564