“เตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK”

เขียนเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2021 7:43 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


นายสมบูรณ์ สิบตรีพล รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แผนการเรียนภาษาจีน ร่วมกับวิทยากรโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมก้าวหน้าอาจารย์ไห่ หยาง จัดกิจกรรม “เตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK” รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2564