Back to school

เขียนเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2021 15:55 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


นายสมบูรณ์ สิบตรีพล รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมฝ่ายบริหารและคณะครู ให้การต้อนรับนักเรียนในโอกาสเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 แบบ on-site โดยจัดการเรียนการสอนแบบสลับสัปดาห์มาเรียน เมื่อวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564