พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

เขียนเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2021 15:17 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


นายสมบูรณ์ สิบตรีพล รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมหัวหน้างานแนะแนวและคณะ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตสุขภาพที่ 4 (จังหวัดสระบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง นนทบุรี และปทุมธานี) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและให้โอกาสความเสมอภาคทางการศึกษา รวมทั้งจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาหลักสูตรของสถาบันพระบรมราชชนก ณ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564