กิจกรรม “CLEAR & CLEAN ทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในโรงเรียน”

เขียนเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2021 11:14 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


นายสมบูรณ์ สิบตรีพล รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้นายกิตติพงศ์ สมรัตน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และคณะ ร่วมกิจกรรม “CLEAR & CLEAN ทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในโรงเรียน” โดยมีนางสาวภัทริยา ไชยมณี เลขานุการกรมวิทยาศาสตร์บริการและคณะ เป็นวิทยากรแนะนำโครงการรวมทั้งสาธิตการใช้อุปกรณ์และน้ำยาฆ่าเชื้อ พร้อมทั้งมอบน้ำยาฆ่าเชื้อ และชุด PPE ให้กับโรงเรียน ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคารตั้ว. กรมวิทยาศาสตร์บริการ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564