อบรมพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)

เขียนเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2021 11:14 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


นายสมบูรณ์ สิบตรีพล รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมฝ่ายบริหาร เข้าร่วมการอบรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี ในหัวข้อ การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เรื่องการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) โดยมีนายไพฑูรย์ จารุสาร ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี และ ดร.ปรพล แก้วชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์ เป็นวิทยากร ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2564