กิจกรรม “CLEAR & CLEAN

เขียนเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2021 11:29 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


นายสมบูรณ์ สิบตรีพล รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้นายกิตติพงศ์ สมรัตน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และคณะ จัดกิจกรรม “CLEAR & CLEAN ทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในบริเวณโรงเรียน” ซึ่งได้รับการสนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อที่ผ่านการรับรองจากองค์การอนามัยโลก และชุด PPE จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2564