ขอแสดงความยินดี

เขียนเมื่อ 7 ธันวาคม 2021 7:57 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ “ชำนาญการพิเศษ” ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 ตามคำสั่งศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ที่ 622/2564 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ประกอบด้วย
1.นางอรวรรณ รัตนะพิมาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2.นางสาวกัญณภัทร ชวรินธนกิจ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3.นางเมริน คล้ายชัง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
4.ว่าที่ร้อยตรีวีรชาติ วรรณชัย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
5.นางศิริจรรยา วรรณชัย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
6.นางสาวอริยา ชูวิจิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ