การตรวจ Antigen Test Kit (ATK)

เขียนเมื่อ 7 ธันวาคม 2021 7:58 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


นายสมบูรณ์ สิบตรีพล รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้นายกิตติพงศ์ สมรัตน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และงานอนามัย ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด -19 โดยการตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) ให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งผู้ประกอบการร้านค้าในโรงเรียน เพื่อคัดกรองเบื้องต้นตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ของสถานศึกษา โดยได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลธนบุรี 2 เป็นผู้ดำเนินการตรวจคัดกรอง เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564