โครงการอบรมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

เขียนเมื่อ 17 ธันวาคม 2021 18:19 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


นายสมบูรณ์ สิบตรีพล รองผู้อำนวยการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมฝ่ายบริหาร ร่วมโครงการอบรมสัมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง จังหวัด ลำปาง โอกาสนี้ขอแสดงความยินดี กับนายสิทธัตถ์ บุตรศิริ อดีตรองผู้อำนวยการ ซึ่งได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ที่รับราชการด้วยความมุ่งมั่น วิริยะอุตสาหะ จนเกษียณอายุราชการ และนางสุกัญญา ด้วงแก้ว ซึ่งได้รับโล่ “รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น” ประจำปี 2563 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 7 – 9 ธันวาคม พ.ศ.2564