การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Coaching For Leadership)

เขียนเมื่อ 17 ธันวาคม 2021 18:24 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้นายสมบูรณ์ สิบตรีพล, นางสาวฉวีวรรณ เถียรสุวรรณ และนายกิตติพงศ์ สมรัตน์ รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการโค้ชและการให้คำปรึกษา (Coaching For Leadership) เพื่อทบทวนและพัฒนาทักษะการโค้ชและการให้คำปรึกษา (Re – Skill & Up – Skill) ของผู้บริหารสถานศึกษา จัดโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ณ หอประชุมโรงเรียนบางบัวทอง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2564