การประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

เขียนเมื่อ 17 ธันวาคม 2021 18:27 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมฝ่ายบริหาร ร่วมการสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจังหวัด เชียงราย โอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับนางสุกัญญา ด้วงแก้ว ได้รับโล่ “รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563 ” โดยมี ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 13-17 ธันวาคม พ.ศ.2564