ขอแสดงความยินดี

เขียนเมื่อ 22 ธันวาคม 2021 8:16 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมฝ่ายบริหาร ร่วมแสดงความยินดีแด่ นายประวิน แก้วดวงแสง ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต นนทบุรี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564