อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อ E-learning ด้วย Moodle

เขียนเมื่อ 28 ธันวาคม 2021 13:56 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้นายสมบูรณ์ สิบตรีพล รองผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อ E-learning ด้วย Moodle เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูแกนนำซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ของโรงเรียนเทพศิรินทร์ให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีในการสร้างสื่อ E-learning ที่มีคุณภาพและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะวิทยากรจากโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 235 (โมลี 2) อาคารนนทศิริวัฒน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2564