การตรวจรับงวดงานที่ 12 งานก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ โรงเรียน เทพศิรินทร์ นนทบุรี

เขียนเมื่อ 5 มกราคม 2022 8:48 น. | หมวดหมู่ : | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นประธานในการประชุม งานก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เรื่อง การตรวจรับงานงวดที่ 12 จากบริษัท ทรัพย์อัครา คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จมีเนื้องานดังนี้ 1.งานติดตั้งระบบท่อประปา ท่อน้ำทิ้ง ท่อส้วม และท่อต่างๆภายในอาคาร(ยกเว้นท่อน้ำทิ้ง RD) 2.งานกรุผิวผนังทั้งหมด(ยกเว้น ผนังอลูมิเนียมกล่อง และผนัง ALUMIUM COMPOSITE) 3.งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่างทั้งหมด(ยกเว้นกระจก) 4.งานติดตั้งสุขภัณฑ์(ยกเว้นงานเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าบุหินแกรนิต และกระจกเปลือย) 5.งานติดตั้งลิฟท์โดยสารพร้อมทดสอบการใช้งานจริง โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมประชุมและตรวจรับงวดงานที่ 12 ประกอบด้วย นางสาวิกา วงศ์ฝั้น ผู้อำนวยการกลุ่มออกแบบและก่อสร้างสำนักอำนวยการ,นายสมบัติ ขวัญแก้ว นายช่างโยธาอาวุโส ,นายมารุต ไชยรส นายช่างโยธาปฏิบัติงาน พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน เมื่อ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องกษีรทัศน์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี