ขอแสดงความยินดี

เขียนเมื่อ 10 มกราคม 2022 11:16 น. | หมวดหมู่ : , | โดย phen


ว่าที่ร้อยเอกณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวอัฐพร สมบูรณ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ที่ได้รับรางวัลที่ 1 การประกวดการสอนภาษาจีนของครูผู้สอนภาษาจีนชาวไทย จากสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี เนื่องในกิจกรรมฉลองวันครบรอบ 15 ปี การก่อตั้งสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2564